Ministranci parafii w Zabrzu Grzybowicach

Strona startowa

Króluj nam, Chryste! 
A K T U A L N O Ś C I     I     O G Ł O S Z E N I A  


! UWAGA !


PLAN KOLĘDY 2018/2019

Gdyby komuś nie pasował termin pójścia na Kolędę, to proszę zgłosić tę sprawę animatorowi Dorianowi :-) Coś zaradzimy...


NOWY PLAN SŁUŻBY NA STYCZEŃ 2019:
Przypominam, że do końca Kolędy msze św. w tygodniu są sprawowane tylko rano o godz. 7:00!