Ministranci parafii w Zabrzu Grzybowicach

Strona startowa

Króluj nam, Chryste! 

A K T U A L N O Ś C I     I     O G Ł O S Z E N I A
 


PLAN SŁUŻBY W OKRESIE WIELKANOCNYM,
czyli na kwiecień, maj i czerwiec: