Ministranci parafii w Zabrzu Grzybowicach

Strona startowa

Króluj nam, Chryste! 
A K T U A L N O Ś C I     I     O G Ł O S Z E N I A  

Poniżej znajduje się PLAN NA KWIECIEŃ I MAJ.

Plan w formie papierowej można zabrać z Zakrystii.

BARDZO PROSZĘ O PILNOWANIE SWOICH SŁUŻB! Jeśli komuś nie pasuje służba w danym dniu, to proszę o zgłoszenie tego faktu animatorowi (zawsze coś wymyślimy... :-)