Ministranci parafii w Zabrzu Grzybowicach

Strona startowa

Króluj nam, Chryste! 
A K T U A L N O Ś C I     I     O G Ł O S Z E N I A  


! UWAGA !


Poniżej PLAN na LISTOPAD 2018r
Pamiętajcie o swoich służbach!
Plan w formie papierowej można zabrać z Zakrystii