Ministranci parafii w Zabrzu Grzybowicach

Strona startowa

Króluj nam, Chryste! 

A K T U A L N O Ś C I     I     O G Ł O S Z E N I A
 WAŻNE INFORMACJE

W naszym kościele aktualnie może przybywać jednocześnie max. 18 osób.

W przypadku ministrantów mogą służyć już WSZYSCY MINISTRANCI
w max. liczbie 5 osób w prezbiterium
(nie licząc księży).

Oczywiście w kościele podczas służby należy bezwzględnie nosić maseczkę okrywającą usta i nos.

Jedynie podczas czytania Czytań Mszalnych, wykonywania psalmu i czytania wezwań Modlitwy Wiernych, maseczkę zdejmujemy pod brodę.


Gorąco Was zachęcam do służby!OBOWIĄZUJĄCY PLAN SŁUŻBY: