Ministranci parafii w Zabrzu Grzybowicach

Strona startowa

Króluj nam, Chryste! 
A K T U A L N O Ś C I

Po zalogowaniu jest dostępny:
 
PLAN SŁUŻBY NA KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2017r

Proszę o zapoznanie się z planem.
Plan można zabrać w formie papierowej z Zakrystii.