Ministranci parafii w Zabrzu Grzybowicach

Strona startowa

Króluj nam, Chryste! 
A K T U A L N O Ś C I

26 Października- całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu


Po zalogowaniu jest dostępny aktualny plan służby na NA PAŹDZIERNIK 2017r. -
plan można zabrać również z Zakrystii w formie papierowej.

Plan służby jest zamieszczony wraz z planem służby na październik. 

Poniżej jest plan służby podczas całodziennej adoracji Najśw. Sakramentu w czwartek, 26 października: