Ministranci parafii w Zabrzu Grzybowicach

Strona startowa

Króluj nam, Chryste! 
A K T U A L N O Ś C I

UWAGA!
Zbiórka na Półfinałowe Rozgrywki Piłkarskie jest w sobotę, 18 lutego o godz. 8:00 przed kościołem. Należy zabrać ze sobą:
- legitymację szkolną i ministrancką;
- halówki o jasnej podeszwie;
- zgodę rodziców;
- coś do jedzenia i picia.

PAMIĘTAJCIE O ZGODZIE RODZICÓW!!!

Po zalogowaniu jest dostępny:
  
- PLAN NA LUTY 2017r
- Obecności za 2016r
- Nieobecności za 2016r


Plan można również zabrać w formie papierowej z Zakrystii.