Ministranci parafii w Zabrzu Grzybowicach

Strona startowa

Króluj nam, Chryste! 
A K T U A L N O Ś C I     I     O G Ł O S Z E N I A  


! UWAGA !


Poniżej znajdują się plany służb podczas Świąt Wielkanocnych. Proszę o zapoznanie się z tymi planami!
Również aktualny PLAN SŁUŻBY NA WIELKI POST (luty i marzec) znajduje się poniżej.
Plany w formie papierowej można zabrać z Zakrystii.

BARDZO PROSZĘ O PILNOWANIE SWOICH SŁUŻB! Jeśli komuś nie pasuje służba w danym dniu, to proszę o zgłoszenie tego faktu animatorowi (zawsze coś wymyślimy... :-)