Ministranci parafii w Zabrzu Grzybowicach

Strona startowa

Króluj nam, Chryste! 
A K T U A L N O Ś C I


Po zalogowaniu są dostępne:
* plan na listopad i NOWY PLAN NA GRUDZIEŃ 2016r - obowiązuje od poniedziałku, 28 listopada!!!

Plan można również zabrać w formie papierowej z Zakrystii.