Ministranci parafii w Zabrzu Grzybowicach

Strona startowa

Króluj nam, Chryste! 
A K T U A L N O Ś C I

Po zalogowaniu są dostępne:
* plan na październik 2016r
* plan czuwania modlitewnego z okazji 20. rocz. nawiedzenia obrazu M.B. Częstochowskiej
* plan adoracji Najśw. Sakramentu w dniu Wieczystej Adoracji

Plany można również zabrać w formie papierowej z Zakrystii.